Ліси Львівщини : Ліси Львівщини

Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України. Ліси займають 31,8% її території, тоді як у середньому по Україні цей показник складає 15,7%, що майже удвічі менший. Ліси на Львівщині займають площу 694,6 тис. гектарів, що становить понад 8 % загальної площі лісів держави. Для порівняння: загальна територія області складає лише 3,6 % від території України.

Ліси по території області розміщені нерівномірно, основна частина вкритої лісом площі припадає на гірські райони Карпат, а також Розточчя, Гологори, Мале Полісся.


Ліси Львівської області поділені на 4 основні категорії:
1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення займають площу 132,8 тис.га (19,1%);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси – 295,1 тис.га (42,5%);
3) захисні ліси -115,5 тис.га (16,6%), з наведених категорій лісів можливі для експлуатаційного використання займають площу 142,3 тис.га. 4) експлуатаційні ліси – 310,1 тис.га (44,6%).

 

Львівська область розташована в межах Центрально-Європейської широколистяно-лісових геоботанічних провінцій. Основні масиви лісів зосереджені в горах та на півночі області. На Малому Поліссі переважають соснові і сосново-дубові ліси, на Розточчі – соснові і буково-соснові, на Подільській височині – буково-дубові та грабово-дубові, на Передкарпатті – дубово-буково-ялицеві, в Карпатах – букові, ялицево-букові, ялицеві і ялинові ліси. Основними лісоутворюючими породами є сосна (23,8 % площі лісів), дуб (18,6 %), бук (18,2 %), ялина (15,6 %), ялиця (8,2 %), вільха (7,8 %). Загалом для лісів Львівщини характерна різноманітність деревних порід, що дає змогу формувати найбільш стійкі і продуктивні змішані насадження, задовольняти найрізноманітніші потреби в лісовій продукції.

 

Лісовий фонд Львівської області характеризується високими таксаційними показниками. Зокрема, насадження ІІ-го і вище бонітетів зростають на 95,8 % площі, в тому числі високобонітетні деревостани займають 20,2 %, середньобонітетні – 75,6 %, низькобонітетні (ІV-V) деревостани складають лише 4,2 % вкритих лісом земель.

Вікова структура лісів області є значно кращою, ніж в середньому по Україні і є близькою до оптимальних норм. Питома вага молодняків складає 23 % від загальної площі вкритої лісовою рослинністю, що відповідає нормі, середньовікових насаджень – 49,5 % (при оптимальній нормі 30 %), пристигаючих – 16,8 % (норма 25 %); стиглих і перестійних – 10,7 % (при оптимальній нормі 22 %). Тобто спостерігається переважання середньовікових насаджень і в той же час площі пристигаючих, стиглих і перестійних лісів складають дещо менший відсоток, ніж це передбачено оптимальними нормами. Необхідно відмітити, що за останні 10 років пройшли позитивні зміни у віковій структурі, площа молодняків зменшилась на 13%, а площа пристигаючих насаджень збільшилась на 4 %, стиглих і перестійних на 5 %. Середній вік насаджень Львівської області складає 60 років, при цьому він вищий в гірській частині і менший на рівнинних і передгірських територіях.

 

Загальний запас лісів Львівської області становить 153,6 млн. м3 або 252 м3 на 1 га вкритої лісовою рослинністю площі, що значно вище, ніж в середньому по Україні, проте менше, ніж в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Із загального запасу лісів на стиглі і перестійні деревостани припадає 20,5 млн. м3 (або 13 %) і понад 6 млн. м3 (або понад 46 %) припадає на експлуатаційні ліси. Загальний середній приріст деревини щороку складає близько 2,0 млн. м3.

Динаміка основних показників лісового фонду Львівського ОУЛМГ за 2005-2008 рр.

Показники Одиниці виміру Дані обліку
2005 2006 2008
1. Загальна площа лісового фонду тис.га 478,3 478,3 478,0
в т.ч. вкрита лісом площа -//- 427,2 426,3 426,1
з них: молодняки   86,3 83,8 87,7
середньовікові   211,4 206,6 205,8
пристигаючі   77,9 79,9 78,0
стиглі і перестійні   51,6 55,9 54,6
2. Ліси категорій природоохоронного значення -//- 207,3 207,2 187,0
3. Загальний запас насаджень млн.куб 112,2 113,6 110,1
в т.ч.  шпилькових   55,6 56,2 53,1
твердолистяних   50,5 51,2 50,9
м’яколистяних   6,1 6,1 6,1
 Запас стиглих і перестійних -//- 16,3 17,7 16,6
5. Середній запас на 1га вкритих лісовою рослинністю земель м3/га 263 266 258
6. Середній приріст на 1 га м3/га 4,24 4,23 4,17
7. Середній вік насаджень років 62 63 62

Проте господарська діяльність людини не у всі часи була спрямована на збереження та примноження лісових ресурсів. Лісистість в рівнинних та передгірських районах скоротилась до 20 %, а в гірських – до 53 % від їх загальної площі. Внаслідок цього виникли великі площі вторинних чагарникових заростей антропогенного походження та деградованих угідь. Нерегульована експлуатація деревостанів в кінці ХVIII і XIX століттях та повоєнні роки ХХ століття призвела до значного зниження верхньої межі лісу, зміни породного складу і вікової структури лісів, переважання похідних біологічно нестійких деревостанів, особливо це стосується похідних ялинових лісів в Карпатському регіоні, площа яких збільшилась у 2,5 рази за рахунок зменшення площі ялицевих, букових і дубових лісів, зниження повноти насаджень, зменшення запасів деревини, погіршення санітарного стану лісів, збіднення лісової фауни, зниження ґрунтозахисних, водорегулюючих, біопродукційних та інших корисних функцій лісу. У багатьох випадках понизилась біологічна стійкість лісів, що призвело до масового всихання ялинових лісів у горах та всихання дубових лісів на рівнині. Почастішали вітровали і буреломи, ураження деревостанів хворобами та шкідниками.

Значної шкоди лісовим екосистемам нанесено в результаті проходження паводкових та ерозійних процесів, руйнування мереж гідротехнічних та водозбірних комунікацій, що призводить до підтоплення насаджень і у кінцевому результаті до їх всихання.

З метою підвищення лісистості в області до оптимального рівня, було прийнято Програму розвитку лісового господарства Львівської області на 2001-2005 рр. і на період до 2015 р. Починаючи з 2000 року створено 1565 га нових лісів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету.

January 3, 2019